Ruzies op de werkvloer of arbeidsconflicten vinden vaak hun weg naar de rechtbank. Verziekte arbeidsverhoudingen, langzaam opgebouwde dossiers en toenemend wantrouwen en respect blokkeren nog een ‘goed gesprek’.

Met bemiddeling, waarbij ieder eens rustig zijn zegje kan doen, klaart veelal de lucht en kan er constructief gekeken worden naar een voor iedereen acceptabele nieuwe werkverhouding of acceptabele exit-strategie.

ruzie op de werkvloer hulp oplossing sociale bemiddeling bemiddelen adviseren begeleiden erkend sociaal bemiddelaar Harelbeke Kortrijk Waregem West-Vlaanderen

ERKEND BEMIDDELAAR

Iedereen wordt geconfronteerd met conflicten, ruzies en geschillen op de werkvloer, … De vraag is : hoe ga je daar mee om? Wij zijn erkend bemiddelaar in dat soort van sociale zaken. Wij hebben reeds meer of  20 jaar ervaring in conflictoplossing.

 

WANNEER BEMIDDELEN

Onze uitgebreide en professionele dienstverlening kan aangewend worden bij allerlei conflicten. Denken we maar aan conflicten op de werkvloer, hevige familieruzies, burenruzies én erfenisgeschillen …

VISIE · AANPAK

Met een groot inlevingsvermogen, een luisterend oor én juridische kennis helpen wij jullie om een oplossing te vinden die voor elke partij aanvaardbaar is. De beste oplossing voor beide partijen wordt altijd voor ogen gehouden.

BEMIDDELING

Bemiddeling is erop gericht om conflicten, ruzies en geschillen te regelen buiten een rechtbank. Dit kan door een open communicatie tussen beide partijen, samen met een neutrale bemiddelaar.

werkgever en werknemer hebben ruzie {gemeente}

KANTOOR TE HULSTE

ruzie op de werkvloer hulp oplossing sociale bemiddeling bemiddelen adviseren begeleiden erkend sociaal bemiddelaar Harelbeke Kortrijk Waregem West-Vlaanderen

ONZE DIENSTVERLENING

  • BEMIDDELING

   De bemiddeling kan doorgaan op kantoor op of locatie (bedrijf/school).

  • CONFLICTOPLOSSING

   Ruzie op de werkvloer: tussen werknemers, werkgevers, leidinggevenden, zaakvoerders, zakenpartners, klanten, in bedrijven, verenigingen & scholen (leerkrachten / directie / scholengroep).

  • ERKEND BEMIDDELAAR

   Conflictbeheersing door een erkend neutraal sociaal bemiddelaar / advocaat.

  • ERVARING

   Ruime ervaring als bemiddelaar / advocaat. Reeds meer dan 20 jaar aangesloten aan de balie van Kortrijk.

  • GOEDKOPER

   Een bemiddelingstraject is goedkoper dan een procedure opstarten voor de rechtbank.

  • JURIDISCHE ACHTERGROND

   Mijn juridische ervaring, kennis en achtergrond geeft een extra meerwaarde aan de bemiddelingsprocedure.

conflict op het werk {gemeente}

ERVARING

Bemiddeling Sociale zakenBEMIDDELAAR / MEDIATOR

Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Een conflict kan ook een positieve uitwerking hebben: oud zeer opruimen, patstellingen doorbreken, nieuwe werkwijzen en oplossingen vinden.

Familiale BemiddelingBEMIDDELAAR / MEDIATOR

De tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en dat de partijen zelf een duurzaam akkoord bereiken dat rekening houdt met hun behoeften. De Wet van 21 februari 2005 heeft een duidelijk wettelijk kader gecreëerd voor de familiale bemiddeling.

Balie KortrijkAFGESTUDEERD / ADVOCAAT

Afgestudeerd in juni 1998 aan de universiteit van Leuven, licentiaat in de rechten. Sedert oktober 1998 ben ik actief als advocaat aan de balie te Kortrijk.

  • VERONIQUE HOOGHE

   VERONIQUE HOOGHEADVOCAAT - ERKEND BEMIDDELAAR

   Jullie meningsverschil is mijn expertise; de oplossing ervan mijn streefdoel. Met jullie! Expertise. Meedenkend. Constructief. Juridische Ervaring.

Sociale Bemiddeling
Familiale Bemiddeling
Andere Bemiddelingen

GEEN WINNAARS / GEEN VERLIEZERS

Om tot een onderhandelde oplossing te komen hanteert de bemiddelaar een aantal vuistregels. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn uitermate belangrijk. Ook respectvol omgaan met elkaar en luisterbereidheid zijn noodzakelijke aspecten om de communicatie te herstellen en samen tot een oplossing te komen.

Een belangrijk voordeel van bemiddeling is dat de partijen het verloop van het conflict zelf in handen hebben; ze beslissen en regelen namelijk alles zelf in overleg met elkaar in plaats van door de rechter een regeling te laten opleggen.

Bemiddeling – enkele voordelen:

 • Zelf in handen.
 • Rechtbank drijft partijen soms nog verder uit elkaar.
 • Rechtbank: vaak traag en duur.
 • Bemiddeling: Geen winnaars, geen verliezers.
© Copyright 2018 Ruzie op de werkvloer gevestigd in Hulste / West-Vlaanderen
WhatsApp WhatsApp ons nu!